Cennik turnusy

Pobyt hotelowy

 • Nocleg zgodnie z rezerwacją.
 • Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego (dania gorące i zimne). Istnieje możliwość dokupienia obiadów i kolacji w formie bufetu szwedzkiego albo a’la carte w Restauracja Centrum Rehabilitacji Pałac Maciejewo.
 • Wstęp do Zespołu WELLNESS & SPA do 120 minut dziennie
 • Dostęp do bezprzewodowego internetu
 • Wstęp na ogólnodostępne imprezy kulturalne i rozrywkowe organizowane przez Centrum Rehabilitacji Pałac Maciejewo.

Pobyt zdrowotny
(od 2(weekendowy)- do 6 noclegów)

 • Nocleg zgodnie z rezerwacją.
 • Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego (dania gorące i zimne). Istnieje możliwość dokupienia obiadów i kolacji w formie bufetu szwedzkiego albo a’la carte w Restauracja Centrum Rehabilitacji Pałac Maciejewo.
 • Jedno badanie lekarskie.
 • Jedno z badań diagnostycznych:
  • badanie układu ruchu: badanie postawy albo badanie stóp.
  • EKG
  • spirometria
  • badanie słuchu
  • Fit Parku bez limitu
 • Całodobowa pomoc medyczna w przypadku nagłych zachorowań.
 • Wstęp do Zespołu WELLNESS & SPA do 90 min dziennie.
 • Seans w kryształowie Grocie Solnej do 45 minut co drugi dzień.
 • Dostęp do bezprzewodowego Internetu.
 • Wstęp na ogólnodostępne imprezy kulturalne i rozrywkowe organizowane przez Centrum Rehabilitacji Pałac Maciejewo.

Pobyt leczniczo-rehabilitacyjny
(od 5 noclegów)

 • Nocleg zgodnie z rezerwacją.
 • Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego (dania gorące i zimne) Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, kończy śniadaniem w dzień wyjazdu.
 • Dwa badania lekarskie (powyżej 5 dni, 1 badanie lekarskie do 5 dni)
 • Całodobowa pomoc medyczna w przypadku nagłych zachorowań
 • Zabiegi kinezyterapeutyczne zaordynowane przez lekarza. (2 zabiegi – w przypadku pobytu powyżej 5 dni, 1 zabieg w przypadku pobytu do 5 dni.; codziennie od poniedziałku do soboty) :
  • ćwiczenia zespołowe (do wyboru)
  • ogólnokondycyjne (do 30 minut/dzień)
  • kręgosłupa np. dyskopatii (30 minut/dzień)
  • krążeniowo oddechowe (20 minut/dzień)
  • ćwiczenia na przyrządach (30 minut/dzień)
 • Lekcja instruktażowa Nordic Walking – raz podczas pobytu (45minut)
 • Badanie Układu Ruchu: badanie postawy albo badanie stóp.
 • Codzienny jednorazowy wstęp do Zespołu WELLNESS & SPA do 120 minut.
 • Seans w Grocie Solnej do 45 minut co drugi dzień.
 • Możliwość korzystania z urządzeń
 • Dostęp do bezprzewodowego Internetu.
 • Wstęp na ogólnodostępne imprezy kulturalne i rozrywkowe organizowane przez Centrum Rehabilitacji Pałac Maciejewo.

rodzaj pokoju

hotelowy

zdrowotny

sezon niski

sezon wysoki

sezon niski

sezon wysoki

1 – osobowy standard

216 zł

227 zł

370 zł

390 zł

2 – osobowy standard

421 zł

432 zł

390 zł

400 zł

2 – osobowy standard +

437 zł

453 zł

405 zł

420 zł

2 – osobowy lux

556 zł

572 zł

515 zł

530 zł

2 – osobowy apartament

588 zł

605 zł

545 zł

560 zł

pokoje w kompleksie balneologicznym

1 – osobowy

265 zł

275 zł

245 zł

255 zł

2 – osobowy

497 zł

518 zł

460 zł

480 zł

3 – osobowy

626 zł

648 zł

580 zł

600 zł

Sezon niski: 03.01 – 26.04 oraz 28.09 – 30.11
Sezon wysoki: 26.04.- 27.09 oraz 01.12. – 02.01

rodzaj pokoju

leczniczo-rehabilitacyjny

Sezon niski

Sezon wysoki

1 – osobowy standard

370 zł

390 zł

2 – osobowy standard

421 zł

432 zł

2 – osobowy standard +

405 zł

420 zł

2 – osobowy lux

515 zł

530 zł

2 – osobowy apartament

390 zł

490 zł (1 osoba)

790 zł (2 osoby)

dodatkowa 3 osoba 280 zł

pokoje w kompleksie balneologicznym

1 – osobowy

345 zł

255 zł

2 – osobowy

460 zł

480 zł

3 – osobowy

580 zł

600 zł

Nieujęte ilości dni pobytu w Centrum Rehabilitacji Pałac Maciejewo wyceniamy na indywidualne zapytanie.