Hydroterapia

Hydroterapia określana również jako wodolecznictwo, to metoda leczenia bodźcowego, która polega na zewnętrznym stosowaniu wody o trzech możliwych postaciach, tj: ciekłej, stałej lub gazowej.
Podstawowym czynnikiem leczniczego działania jest odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej do danej terapii.

Zabiegi hydroterapii dzielimy na:

1. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego wody:

  • kąpiele całkowite
  • kąpiele częściowe
  • kąpiele kinezyterapeutyczne
  • kąpiele aromatyczne
  • masaż podwodny

2. Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia strumienia wody:

  • polewanie
  • natryski stałe
  • natryski ruchome