Rehabilitacja ortopedyczna

Rehabilitacja ortopedyczna, wykorzystując doświadczenie naszej kadry lekarskiej pozwala na osiąganie zaplanowanych efektów leczenia. Poprzedza ją zawsze ocena stanu zdrowia chorego, pozwalającą nam na indywidualne dopasowanie programu leczenia. W trakcie rehabilitacji obserwowane są postępy chorego oraz możliwa jest konsultacja fizjoterapeuty z lekarzem prowadzącym.

Rehabilitacja ortopedyczna obejmuje m.in. urazy stawów, stany powypadkowe, stany zwyrodnieniowe, różnego typu niestabilności, stany pooperacyjne oraz przygotowanie przedoperacyjne.

Terapia u osób będących po urazach ortopedycznych powinna zapewnić odpowiednie warunki rehabilitacji do odbudowy uszkodzonych struktur, odzyskania całkowitego zakresu ruchomości stawów oraz siły mięśniowej oraz odszukanie oraz korektę tzw. słabego ogniwa w łańcuchu motorycznym.

W rehabilitacji z zakresu ortopedii wykorzystujemy: terapie manualną, terapię tkanek miękkich, PNF ,ćwiczenia wzmacniające, jak i również zabiegi fizykoterapeutyczne takie, jak: magnetoterapia, krioterapia, laser, masaż lub hydroterapia.

Najważniejszym celem rehabilitacji ortopedycznej jest zmniejszenie negatywnych skutków u pacjentów, spowodowanych urazem oraz unieruchomienie kończyny, co zasadniczo przyczynia się do powrotu do sprawności oraz do życia codziennego.

Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne wszystkich poszukujących skutecznej rehabilitacji po urazach czy chorobach.